Informace pro zájemce

Jak postupovat v případě zájmu
o naše služby:


1. Vyplnit žádost, která obsahuje tyto informace:

Jméno a příjmení žadatele
Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Adresa současného pobytu
Další informace - například odůvodnění žádosti, kontaktní údaje a podobně

2. Doručit žádost písemně, nebo elektronicky na některý z těchto kontaktů:

Domov seniorů Jenštejn,
poskytovatel sociálních služeb
Vinořská 78
250 73 Jenštejn

E-mail: info@dsjenstejn.cz

Datová schránka: 8t4ki8n

Nejpozději do 30 dní od obdržení žádosti odešleme potvrzení o jejím přijetí na adresu současného pobytu žadatele, pokud nebude dohodnut jiný způsob (např. E-mail).

Nejpozději do 30 dní od obdržení žádosti proběhne sociální šetření (provede sociální pracovník DS Jenštejn s využitím kontaktů uvedených v žádosti).

O dalším postupu bude žadatel informován při sociálním šetření, a to s ohledem na výsledek sociálního šetření a také s ohledem na dostupné (volné) kapacity DS Jenštejn.

Upozornění: Lékařský posudek (formulář ke stažení) bude vyžadován až před uzavřením smlouvy o poskytování sociálních služeb. Při podání žádosti lékařský posudek ani jiné lékařské zprávy nezasílejte.
©2023 Domov seniorů Jenštejn. Všechna práva vyhrazena Design Cluster1.cz

Search